Selecteer een pagina
INKOMSTEN
Werkelijk 2017 Begroot 2018
Giften  € 31,4  € 34,5
Collecte  € 5,0  € 5,0
Projecten  € 27,2  € 48,0
Totaal  € 63,7  € 87,5
UITGAVEN
Werkelijk 2017 Begroot 2018
Gebouw  € 16,9  € 19,0
algemene kosten  € 1,8  € 1,7
Sprekers  € 3,1  € 3,0
Diensten  € 1,0  € 1,4
Activiteiten  € 2,9  € 3,5
Ondersteuning zendelingen  € 11,6  € 11,0
Zendingsprojecten  € 27,5  € 48,0
Totaal  € 64,8  € 87,5
tekort  € (1,2)  € –

 

Toelichting: in 2017 is er voor 63,7k aan inkomsten geweest en lagen de uitkomsten op 64,8k. Daarmee is er een tekort geweest van 1,2k
In 2018 nemen de projecten toe en is de verwachting dat daarvoor meer giften binnenkomen en de uitgaven toenemen. andere kosten nemen beperkt toe.