Selecteer een pagina

Toelichting bij de financiën:

– in 2018 is er voor 103 duizend euro aan inkomsten geweest en lagen de uitgaven op 97 duizend euro. Daarmee is er een overschot geweest van 5,7 duizend euro. Dit is toegevoegd aan de algemene reservering en reservering voor toekomstige huisvesting.

– In 2019 worden er geen grote veranderingen verwacht. In de begroting nemen de inkomsten en uitgaven licht toe. Zie hieronder de inkomsten en uitgaven

INKOMSTEN

Werkelijk 2017

Werkelijk 2018

Begroot 2019

Giften

 € 31,4

 € 39,2

 € 38,5

Collecte

 € 5,0

 € 6,2

 € 7,1

Projecten

 € 27,2

 € 57,4

 € 58,4

Totaal

 € 63,7

 € 102,8

 € 104,0

UITGAVEN

Werkelijk 2017

Werkelijk 2018

Begroot 2019

Gebouw

 € 16,9

 € 18,8

 € 20,0

algemene kosten

 € 1,8

 € 1,7

 € 2,2

Sprekers

 € 3,1

 € 2,4

 € 4,0

Diensten

 € 1,0

 € 0,7

 € 2,2

Activiteiten

 € 2,9

 € 1,6

 € 5,0

Ondersteuning zendelingen

 € 11,6

 € 14,6

 € 12,3

Zendingsprojecten

 € 27,5

 € 57,4

 € 58,4

Totaal

 € 64,8

 € 97,2

 € 104,0

 

 

 

Tekort/Overschot

 € (1,2)

 € 5,7

 € –