Selecteer een pagina

Voel je vrij om contact op te nemen met onze gemeente door te mailen naar secretariaat@egnunspeet.net of te bellen naar 0628996591. Er wordt uiteraard vertrouwelijk en integer omgegaan met informatie die bij ons binnenkomt.

Oudsten:
J. Hakkesteeg
H. Rekers
T. van Kampen
oudsten@egnunspeet.net

Diakenen:
R. Drost
W. Drost
J. IJskes
M. Verduijn
R. van den Brink

Financieel:
Evangelische Gemeente Nunspeet
NL59 RABO 0310 4706 76
ANBI fiscaalnummer: 8188 37 172