Selecteer een pagina

Samenkomsten

Iedere zondag om 10.00 uur komen wij samen in Hotel Sparrenhorst, Eperweg 46 in Nunspeet. Tijdens onze diensten willen wij God en elkaar ontmoeten. Wij starten onze samenkomsten vaak met het zingen van lof- en aanbiddingsliederen. God verlangt naar onze aanbidding en het is een Bijbelse opdracht; “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem” staat geschreven in Lucas 4:8. Wij willen God de eer geven die Hem toekomt.

Aansluitend op de zangdienst, is er ruimte voor de woordverkondiging waarin bijbels onderwijs wordt gegeven. Sprekers komen deels vanuit de eigen gemeente en deels van buiten de gemeente.

Na afloop van onze diensten is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken en is er tevens de gelegenheid om nazorg en gebed te ontvangen.

Wij ontvangen graag gasten in ons midden en zien er naar uit je te verwelkomen in onze samenkomst!

De naam Spetterzzz  is ontstaan omdat alle kinderen echte spetters zijn in Gods ogen en die van ons!

Elk kind is uniek en bedoeld om te ‘spetteren’. Zo kunnen we ook een positieve invloed hebben op onze omgeving door Gods liefde rond te spetteren! Het is ons doel dat ieder kind zich binnen onze gemeente geliefd, gezien en veilig voelt.

Spetterzzz

Tijdens de samenkomsten hebben de kinderen hun eigen “Spetterzzzdienst”. Hier wordt de kinderen een veilige plaats aangeboden, waarin ze spelenderwijs God en elkaar steeds meer mogen leren kennen als duurzame basis voor hun leven.

Het is een feest om God te kennen! Door vrolijke, speelse dans-, zang-, verhaal- en knutselactiviteiten willen wij onze kinderen een moment met God aanbieden dat aansluit bij hun belevingswereld.

Tienerdiensten

Iedere eerste zondag van de maand wordt er een speciale tienerdienst georganiseerd. Deze diensten zijn specifiek voor en door tieners, naast de reguliere diensten van de EGN. Met elkaar willen we meer ontdekken over (het groeien in) relatie met God. Ons doel is dat tieners zich zo thuis zullen voelen binnen de EGN dat ze hun geloof durven delen en vragen durven te stellen.

 Naast de maandelijkse tienerdiensten, organiseren we activiteiten waarin tieners volop de ruimte krijgen om relaties aan te gaan met elkaar en met God. Eén keer per maand is er een ontspannen activiteit op vrijdagavond, waar alle tieners van harte welkom zijn. Het streven is dat er ook jaarlijks een speciaal tienerkamp wordt georganiseerd.

Jeugddiensten

Vier keer per jaar wordt er door de jongeren van de EGN een jeugddienst georganiseerd. Door middel van deze diensten maken we jongeren in en om Nunspeet bekend met het evangelie in een voor hen begrijpelijke taal. We willen de jeugd d.m.v. een laagdrempelige dienst inspireren en onderwijzen over het leven met en in God. Daarnaast bieden we onze jongeren de ruimte om mee te denken en vorm te geven aan deze diensten, zodat het aansluit bij hun belevingswereld m.b.t. gemeente zijn.

Voor deze samenkomsten worden regelmatig enthousiaste gastsprekers uitgenodigd en er speelt een toffe band die de aanbidding (bege)leidt.

Iedereen is welkom en we ontmoeten je graag in een van onze jeugddiensten!

Themadiensten

In samenwerking met de lokale scholen in de gemeente Nunspeet, worden er themadiensten georganiseerd. Het onderwijs op school sluit aan bij hetgeen in de gemeente aan bod komt. De (knutsel)werkjes die de kinderen op school hebben gemaakt, worden in de gemeente opgehangen en vaak wordt er aan de hand daarvan met de kinderen (en overige gemeenteleden) doorgepraat over het thema dat is behandeld.